شیمی درمانی صفاقی هایپر ترمیک  پیرو یک جراحی در ناحیه شکم با عنوان جراحی Cytoreductive به منظور برداشتن بافتهای سرطانی و درمان سرطانهای پیش رونده استفاده می شود. در این روش مایع شیمی درمانی در ناحیه صفاقی برای مدت مشخص با دور مشخص و دمای تعیین شده به گردش درآمده و بافتهای غیر قابل دیدن یا سلولهای سرطانی به جا مانده از عمل جراحی را از بین می برد. دارو های مورد استفاده در این روش به طور معمول Mitomycin C  و  Cisplatin هستند.

اولین اقدامات انجام شده برای روش CRS  حدود ۸۰ سال پیش توسط Dr. Meigs در نیویورک برای تخلیه تومورهای سرطان تخمدان به منظور کاهش عوارض و مشکلات بیمار به کار برده شد. این روش با رادیوتراپی و شیمی درمانی پیگیری می شد.

cropped-photo5800788538445376445.jpg

این روش درمانی در سالهای بعد با پیشرفتهایی برای تحویل مایع شیمی درمانی به بدن با اطمینان از دسترسی دارو به تمام نواحی مورد نظر جراح بهبود یافت تا علاوه به دسترسی کامل از خطر دریافت دوز اضافی یا آسیب ناشی از افزایش نامانسب حرارت جلوگیری شود. این متد در سال ۲۰۱۶ توسط Lotti M. et al. به صورت لاپاروسکوپیک (LE_HIPEC) پس از بسته شدن بدن بیمار انجام شد و نتیجه آن بهبود در ارائه دمای مناسب و بهتر سیرکوله کردن مایع شیمی درمانی بود. این روش به خصوص از چسبندگی های ناشی از جراحی که می توانست مانعی برای سیرکولیشن کامل دارو باشد، جلوگیری می کرد.

در سالهای اخیر توجه زیادی به روش CRS و HIPEC برای کنترل متاستاز در ناحیه صفاقی شده است، که باعث بهبود کیفیت زندگی، افزایش طول عمر یا بهبود کامل بیماران شده است.  بنابراین انتخاب بیماران برای انجام یک پروسه کارا و موثر در درمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد. از جمله فاکتورهای مهم در این امر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نوع تومور بابررسی Histopathologic

توزیع و گسترش بیماری با بررسی رادیولوژیک

وجود اندیکاسیون های مربوط به سرطان ناحیه صفاقی

توضیحات دکتر مهرداد بهلولی در مورد هایپک